Om SK     Mer om oss     Samarbetspartners     Referensobjekt     

Mer om oss


Som snickerisamordnare har vi en fortlöpande dialog med arkitekten för att diskutera konstruktioner och lösa problem. I nära samarbete med projektledning och övriga entreprenörer uppnår vi mycket goda resultat genom att på plats förutse och förebygga eventuella störningar.

Vi bidrar till att förena arkitektens visioner med kundens behov av ett professionellt utfört arbete.

Hem     Kontakt